ZIEMNIACZANI EKSPERCI

POZNAJ JEDNEGO Z NASZYCH ROLNIKÓW

Jakość naszych produktów zaczyna się już na polu. Tam naszymi gwiazdami opiekują się troskliwie rolnicy. Każdy z farmerów ma wyjątkowego doradcę w McCain. Agronoma, który odwiedza ich oraz ich pola, żeby towarzyszyć w pracy, doradzać i analizować stan upraw - tak, aby zbiory były optymalne. Zarówno rolnicy jak i agronomowie mają wspólną misję: tylko najlepsze z ziemniaków będą najlepszymi frytkami!

To pewnie Ci posmakuje

Najczęściej czytane
artykuły