Czerpiemy z naszych korzeni

Społeczeństwo - Dobrze prosperujące spoleczności

Icon
Banner Image
BĄDŹ DOBRY I CZYŃ DOBRO


"Bądź dobry. Czyń dobro". To motto przyświecało naszym założycielom od samego początku i wykracza daleko poza działalność biznesową. Bardzo zależy nam na rolnikach, pracownikach i społecznościach, z którymi współpracujemy. Zapoznaj się z licznymi projektami, w których ich wspieramy.

Dobrze Prosperujące Społeczeństwo
NASI ROLNICY SĄ CZĘŚCIĄ RODZINY
NASI ROLNICY SĄ CZĘŚCIĄ RODZINY


Dbamy o naszych rolników kontraktowych.
Jak to robimy?
- poprzez szkolenie ich i dostarczanie im wiedzy i technologii w celu zwiększenia plonów i dochodów
- Poprzez planowanie sukcesji w zakresie uprawy
- Dzięki długoterminowym umowom, które dają im większe bezpieczeństwo

Działanie na rzecz społeczności
Działanie na rzecz społeczności

Walczymy z brakiem żywności i wykluczeniem społecznym.

Z tego powodu:
- współpracujemy z bankami żywności w całej Europie i budujemy silne relacje z wieloma lokalnymi organizacjami
- rozwijamy działalność wolontariacką, aby zintegrować naszych pracowników ze społecznościami lokalnymi
- wspieramy społeczności na całym świecie, wspierając organizacje społeczne, takie jak Envie w Belgii, Campo Vivo w Kolumbii itp.

handshake

POZNAJ NIEKTÓRE Z PROJEKTÓW, W KTÓRYCH BIERZEMY UDZIAŁ.

Czerpiemy z naszych korzeni

Powrót do wszystkich naszych zobowiązań