Czerpiemy z naszych korzeni

Rolnictwo - inteligentne i zrównoważone rolnictwo

Icon
Banner Image
Inteligentne i zrównoważone rolnictwo jest w naszych rękach

Aby sprostać wyzwaniom przyszłości, musimy działać, i to działać dobrze!
Poznaj przyjazne dla środowiska praktyki, które stosujemy w celu ochrony zasobów naturalnych i pomagamy naszym rolnikom kontraktowym zabezpieczyć swoje gospodarstwa na przyszłość.

Zrównoważone Rolnictwo
DOBRA WSPÓŁPRACA Z ROLNIKAM
DOBRA WSPÓŁPRACA Z ROLNIKAM

 

W Europie kontynentalnej współpracujemy bezpośrednio z ponad 1600 rolnikami. To są nasi partnerzy. Zawieramy z nimi roczne lub wieloletnie umowy, które gwarantują im długoterminowe planowanie i godziwe dochody.

Czy wiesz, że...?

Nasi plantatorzy dzielą z nami miłość do ziemniaków. To dlatego 80% z nich współpracuje z nami od ponad 10 lat... a niektórzy od ponad 3 pokoleń!

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

100% ziemniaków wykorzystywanych do produkcji naszych produktów marki McCain pochodzi od certyfikowanych partnerów. Certyfikat ten gwarantuje nie tylko dobre praktyki rolnicze w uprawie ziemniaków, ale także optymalne bezpieczeństwo żywności i identyfikowalność.

Pracownicy firmy McCain odwiedzają rolników w ich gospodarstwach i służą im radą i wsparciem technologicznym. Ponadto swoją wiedzą dzielą się także inni eksperci i agronomowie z firmy McCain, specjalizujący się w uprawie ziemniaków i różnych odmian ziemniaków.

W POBLIŻU PÓL UPRAWNYCH
W POBLIŻU PÓL UPRAWNYCH

Dlaczego nasze fabryki są zlokalizowane w północno-środkowej Europie? Odpowiedź znajduje się w glebie: Tereny te są po prostu idealne do uprawy ziemniaków.

Aby skrócić czas i koszty transportu oraz ograniczyć emisję CO2, większość naszych zakładów produkcyjnych znajduje się w odległości mniejszej niż 150 km od pól ziemniaczanych. Jesteśmy dumni, że wspieramy lokalne rolnictwo.

POLA PILOTAŻOWE: MIEJSCA INNOWACJI
POLA PILOTAŻOWE: MIEJSCA INNOWACJI

Od 2016 r. współpracujemy z 13 gospodarstwami pilotażowymi w całej Europie (6 we Francji, 1 w Belgii, 3 w Holandii, 3 w Polsce) w celu zbadania najlepszych praktyk rolniczych w zakresie produkcji produktów ziemniaczanych.

Ich cele? Optymalizacja plonów, poprawa ochrony gleby, zachowanie bioróżnorodności oraz badanie nowych praktyk i nowych technologii.

Wszystko, co okaże się obiecujące, jest przekazywane rolnikom jako cenna wiedza.

ZAANGAŻOWANIE W ROLNICTWO REGENERACYJNE
ZAANGAŻOWANIE W ROLNICTWO REGENERACYJNE

Firma McCain zobowiązała się do stosowania praktyk rolnictwa regeneracyjnego na 100% areału upraw ziemniaków firmy McCain na całym świecie (prawie 150 000 hektarów) do roku 2030.

Co należy przez to rozumieć?
Jest to zestaw praktyk rolniczych, które: poprawiają i przywracają potencjał agronomiczny gleb, aby uczynić je bardziej odpornymi, utrzymują bioróżnorodność, zmniejszają emisję gazów cieplarnianych i dążą do zminimalizowania zużycia środków produkcji rolnej, ... przy zachowaniu regularnej produkcji.

Polega ona na przykład na zmniejszeniu głębokości uprawy roli, pokryciu gleb między dwoma uprawami roślinami lub kwiatami, zwiększenie liczby schronień dla ptaków i pszczół, promowanie technologii ograniczających zużycie środków ochrony roślin, nawozów, wody itp.

 

Pola możliwości

Dzięki temu filmowi przeniesiesz się do Holandii i dowiesz się, jak ten producent zachowuje równowagę w przyrodzie. Kwiaty, owady i wspaniałe ziemniaki żyją razem w harmonii.

Czerpiemy z naszych korzeni

Powrót do wszystkich naszych zobowiązań