Czerpiemy z naszych korzeni

Produkcja - efektywne korzystanie z zasobów

Icon
Banner Image
CZAS NA SMART FOOD

Jako lider w branży przetwórstwa ziemniaków, posiadający 51 zakładów na całym świecie, wierzymy, że spoczywa na nas odpowiedzialność za wskazywanie drogi do gospodarki niskoemisyjnej. Dowiedz się, jak dbamy o to, by nasze działania były jak najbardziej efektywne pod względem wykorzystania zasobów.

Efektywne Wykorzystanie Zasobów
UCZYŃMY BŁĘKITNĄ PLANETĘ BARDZIEJ ZIELONĄ
UCZYŃMY BŁĘKITNĄ PLANETĘ BARDZIEJ ZIELONĄ

W latach 2016-2019 zmniejszyliśmy emisję CO2 na tonę produktu końcowego o 4% w skali globalnej. Do 2030 r. chcemy osiągnąć znacznie więcej:
- 50% redukcja całkowitej emisji C02
- 30% redukcja emisji CO2 w wyniku działań logistycznych

ZIELONA ENERGIA
ZIELONA ENERGIA

80% naszych fabryk frytek na świecie stosuje już technologie pozwalające na ponowne wykorzystanie energii z procesu produkcji. Do 2030 r. chcemy, aby 100% naszych zakładów produkcyjnych było w całości zasilanych energią odnawialną.

Nasza fabryka w Strzelinie (Polska) jest pierwszą w Europie, która w 100% korzysta z energii ekologicznej. Głównie dzięki ogromnemu parkowi słonecznemu składającemu się z 11 500 paneli fotowoltaicznych, które dostarczają 24% energii dla całego zakładu.

BARDZIEJ EKOLOGICZNE OPAKOWANIA
BARDZIEJ EKOLOGICZNE OPAKOWANIA

Popieramy ideę gospodarki cyrkulacyjnej i przyłączyliśmy się do globalnego zobowiązania Nowej Gospodarki Tworzywami Sztucznymi, zainicjowanego przez Fundację Ellen MacArthur.
- Obecnie 95% naszych opakowań nadaje się już do recyklingu (wydajność recyklingu może się różnić w zależności od kraju).
- Do 2025 roku 100% opakowań firmy McCain będzie nadawało się do recyklingu, ponownego wykorzystania lub kompostowania.

Czy wiesz, że?

W handlu detalicznym zmniejszyliśmy ważoną objętość naszych opakowań z tworzyw sztucznych o 20% (całkowita roczna objętość czerwiec 2021 r. vs. 2019 r.).
W branży gastronomicznej zmieniliśmy opakowania zewnętrzne z białych na brązowe (w 100% nadające się do recyklingu, wykonane z papieru pochodzącego z recyklingu).

W 100% DOBRA RZECZ!
W 100% DOBRA RZECZ!

Naszym celem w zakresie produkcji żywności przyjaznej dla środowiska jest program "Zero odpadów". Chcemy jak najlepiej wykorzystać każdy ziemniak. Jak to zrobić? Poprzez maksymalne wykorzystanie ziemniaków różnej wielkości. Produkujemy również skrobię do zastosowań przemysłowych (np. powłoki papierowe), na paszę dla zwierząt oraz przetwarzamy skórki ziemniaków na biogaz do zasilania naszych zakładów.

Obecnie pozostaje jedynie mniej niż 2% naszych łącznych odpadów organicznych i nieorganicznych (np. metal, karton, tworzywa sztuczne). Do 2025 r. zmniejszymy również ilość tych pozostałości.

Czerpiemy z naszych korzeni

Powrót do wszystkich naszych zobowiązań